Site icon บ้านเพลงเก่า

เกษรา สุดประเสริฐ

เกษรา สุดประเสริฐ

อัลบั้ม ครั้งหนึ่ง (ของหัวใจ)

ครั้งหนึ่งของหัวใจ

หากมีเธอ
ครั้งหนึ่ง (ของหัวใจ)
เพียงเราเข้าใจ
ครั้งนั้น…ครั้งนี้
กาลนิรันดร์
วันใหม่-ให้เพื่อนเก่า
ความหวังและพลังใจ
เงา
อยากเป็นเช่นใจ
คืนฟ้าเหงา

Exit mobile version