Site icon บ้านเพลงเก่า

อ่ำ อัมรินทร์

Artists : อัมรินทร์ นิติพน

Album : อ่ำ อัมรินทร์

Executive Producer : กริช ทอมมัส

Producer : จิระศักดิ์ ปานพุ่ม

Co – Producer : อาทิตย์ สาระจูฑะ

Record At : Peter Pan Studio

Sound Engineers : กิฟท์, พี่ก้อง, ตอย, ก้อย

Mixed Down At : Peter Pan Studio

Mixed Down By : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Releas On : ก.พ.2539

Company : แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

Sales By : Mga

Price : 90

Sponsor : คาฟิโอ รสกาแฟ

รักเธอ(คนเดียว) : เนื้อร้อง สมปอง ทองแท้ ทำนอง/เรียบเรียง กริช ทอมมัส

ดม : เนื้อร้อง กฤชยศ เลิศประไพ ทำนอง/เรียบเรียง พงษ์เพชร กลิ่นหอม

ซื้อ : เนื้อร้อง โรจน์ชนา วโรภาษ ทำนอง/เรียบเรียง จิระศักดิ์ ปานพุ่ม

รักเธอ(สองคน) : เนื้อร้อง สารภี ศิริสัมพันธุ์ ทำนอง/เรียบเรียง รามจิตติ หงสกุล

เบื่อ : เนื้อร้อง โรจน์ชนา วโรภาษ ทำนอง/เรียบเรียง กริช ทอมมัส

โง่ :  เนื้อร้อง กฤชยศ เลิศประไพ ทำนอง/เรียบเรียง จิระศักดิ์ ปานพุ่ม

งง : เนื้อร้อง มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร ทำนอง/เรียบเรียง รามจิตติ หงสกุล

ฉัน…(?) : เนื้อร้อง ชนะ เสวีกุล ทำนอง/เรียบเรียง กริช ทอมมัส

แจก : เนื้อร้อง ชนะ เสวีกุล ทำนอง/เรียบเรียง เพชร มาร์

แบก : เนื้อร้อง ธนา ชัยวรภัทร์ ทำนอง/เรียบเรียง เพชร มาร์

Exit mobile version