อิทธิ 3 เวลา

Artists : อิทธิ พลางกูร

Album : อิทธิ 3 เวลา

Executive Producer :

Producer : อิทธิ พลางกูร

Co – Producer : ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

Record At : Jam Studio

Sound Engineers :

Mixed Down At : Jam Studio

Mixed Down By : อุกฤษณ์ พลางกูร

Releas On : ก.ย.2533

Company : R.S. PROMOTION GROUP CO;LTD

Sales By : R.S. PROMOTION GROUP CO;LTD

Price : 80

Sponsor : Calvin Klein

หมดศรัทธา : เนื้อร้อง/ทำนอง นกเขา เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

กาลเวลา : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง อุกฤษ พลางกูร

คลับคล้ายคลับคลา : เนื้อร้อง นกเขา, อิทธิ พลางกูร ทำนอง นกเขา เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

แผลเป็น : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

เราสามคน : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

ไม่ธรรมดา : เนื้อร้อง พิสุทธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง ธนิต เชิญพิพัฒนสกุล

ใครทำใคร : เนื้อร้อง/ทำนอง  อำนาจ ลูกจันทร์ เรียบเรียง อำนาจ ลูกจันทร์, อิทธิ พลางกูร

ทำใจลี้ภัย : เนื้อร้อง อริสมันต์ ทำนอง/เรียบเรียง ทากุ วาตานาเบ้

ไม่ขีดไฟ : เนื้อร้อง/ทำนอง นกเขา เรียบเรียง อิทธิ พลางกูร

ดินทราย : เนื้อร้อง ธนพล อินทฤทธิ์ ทำนอง สุรพันธ์ จำลองกุล เรียบเรียง สุรพันธ์ จำลองกุล, อิทธิ พลางกูร

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.