อัยย์

อัยย์

ชื่อ : พรรณี วีรานุกูล

ชื่อเล่น : อัยย์

เกิด : 6 มกราคม 2515

การศึกษา : เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ

………………….คณะครุศาสตร์บัณฑิต เอกขับร้องสากล

………………….จุฬาลงกรณ์

………………….Gread 7 solo singing trinity collage of

…………………. music (london) 1997

ผลงาน : นักร้อง cu band

……………….2537 มินิอัลบั้ม อัยย์

……………….2538 อัลบั้ม เพราะใจ

……………….2541 ร่วมงาน Asia music festival ประเทศญี่ปุ่น

……………….2541 อัลบั้ม สุภาพสตรี

……………….2542 ร่วมงาน Female Asia music festival

……………….ประเทศญี่ปุ่น

……………….2542 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

……………….2543 อัลบั้ม อัยย์-สไตล์

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.