ออกฤทธิ์

ออกฤทธิ์

Artists : ฝันดี + ฝันเด่น

Album : ออกฤทธิ์

Executive Producer : ฉัตรชัย ดุริยประณีต

Producer : ยุทธนา ศรีอาจ

Co – Producer :

Record At : ศรีสยาม สตูดิโอ

Sound Engineers : พนากิจ มูลเมือง

Mixed Down At : ศรีสยาม สตูดิโอ

Mixed Down By : สุริยา ระงับพาล

Releas On : มิ.ย.2537

Company : คีตา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

Sales By : B&BM

Price : 90

Sponsor : หมากฝรั่ง คิด คิด

หัวไม่เหน่ง : เนื้อร้อง ระวี กังสนารักษ์ ทำนอง/เรียบเรียง ยุทธนา ศรีอาจ

แกล้งโง่ : เนื้อร้อง/ทำนอง กสิ นิพัฒน์ศิริผล เรียบเรียง นิมิตร จิตรานนท์

มัมมี่ : เนื้อร้อง กสิ นิพัฒน์ศิริผล ทำนอง/เรียบเรียง ยุทธนา ศรีอาจ

หมื่นคำลา : เนื้อร้อง บรรเจิด สินธุฉ่ำ ทำนอง สุรโชค สาตราชัย เรียบเรียง กฤษฎา ปาลีวงศ์

นักเรียนดีเด่น : เนื้อร้อง บั๋งเองครับ ทำนอง/เรียบเรียง สมศักดิ์ ผาสุธรรม

ออกฤทธิ๋ : เนื้อร้อง นิรันดร์ แต้มมาลา ทำนอง วีรพงษ์ ศุภรประเสริฐ เรียบเรียง ยุทธนา ศรีอาจ

ยอมแบน : เนื้อร้อง นิรันดร์ แต้มมาลา ทำนอง/เรียบเรียง กฤษฎา ปาลีวงศ์

ลำบากมากไหม : เนื้อร้อง ปกป้อง ปานวงศ์สิน ทำนอง สุระชัย บุญแต่ง เรียบเรียง นิมิตร จิตรานนท์

ท่านแก่ : เนื้อร้อง นิรันดร์ แต้มมาลา ทำนอง ยุทธนา ศรีอาจ เรียบเรียง ณัฐพงษ์ มงคลธรรม, ยุทธนา ศรีอาจ

คนเดียวกัน : เนื้อร้อง วรรธนา วีรยวรรธน ทำนอง/เรียบเรียง ยุทธนา ศรีอาจ

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.