สุรสีห์ อิทธิกุล

สุรสีห์ อิทธิกุล

 

สุรสีห์-อิทธิกุล-กัลปาวสาน

Artists : สุรสีห์ อิทธิกุล

Album : กัลปาวสาน

Executive Producer : สุรสีห์ อิทธิกุล, กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Producer : สุรสีห์ อิทธิกุล, กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Co – Producer :

Record At : ศรีสยาม สตูดิโอ (มี.ค. 1984 – เม.ย. 1985)

Sound Engineers : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Mixed Down At : ศรีสยาม สตูดิโอ

Mixed Down By : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา, Timothy Wilson

Releas On : 1985

Company :

Sales By : Rota

Price : 70

เพลงในอัลบั้ม กัลปาวสาน

ใกล้กับไกล : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

จงจำไว้ทุกถ้อยคำ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อัสนี โชติกุล

ตัวเราของใคร : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

พระอาทิตย์เที่ยงวัน : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

คนไหนเก่ง คนนั้นดัง : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

ลืมนะลืม : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

กัลปาวสาน : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

เอมวลี : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

จากแสงแดด ถึงสายลม : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง ดนู ฮันตระกูล

ผู้หญิง ผู้หญิง ผู้หญิง : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

คำนึงชีวิต : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

ครวญ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

วันหนึ่งวันนั้น : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง ดนู ฮันตระกุล

เวลา : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

สุรสีห์-อิทธิกุล-คนดนตรี
คนดนตรี

Artists : สุรสีห์ อิทธิกุล

Album : คนดนตรี

Executive Producer : เรวัติ พุทธินันทน์

Producer : สุรสีห์ อิทธิกุล, กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Co – Producer :

Record At : บัตเตอร์ฟลาย สตูดิโอ (พ.ค. – มิ.ย. 2533)

Sound Engineers : ต่อพงษ์ สายศิลปี, วราวุธ เปี่ยมมงคล,

………………………: พงษ์ศักดิ์ เกาหอม, อิศรวุธ อมรพิทักษ์

Mixed Down At : บัตเตอร์ฟลาย สตูดิโอ

Mixed Down By : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา, Timothy Wilson

Releas On : มิ.ย. 2533

Company : แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์

Sales By : Mga

Price : 80

Sponsor : Fuji

เพลงในอัลบั้ม คนดนตรี

ต้นไม้ : อ้อง/ตั๋ม/ป๋อง

ปราสาททราย : อ้อง/ดี้

ทะเลคน : อ้อง/ฝิ่น/แว่น

ตะเกียง : อ้อง/เขต

เธอหรือเปล่า : ฉ่าย/อ้อย/ประชา

อยู่ไปเพลินเพลิน : ติ๊ด/อ้อง/เขต

เฉพาะงานนี้ : ว่าว/อ้อง/หมู

ไม่มีวันจะใกล้เธอ : ฉ่าย/อ้อง/ตุ๊ก

พลุเพลิง : อ้อง/จ๊อด/ประชา

ค้นเข้าไป : อ้อง/เขต

สุรสีห์-อิทธิกุล-พอดี-พอดี
พอดี พอดี

Artists : สุรสีห์ อิทธิกุล

Album : พอดี พอดี

Executive Producer :

Producer : สุรสีห์ อิทธิกุล

Co – Producer : เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์

Record At : บัตเตอร์ฟลาย สตูดิโอ (พ.ค. – มิ.ย. 2533)

Sound Engineers : ต่อพงษ์ สายศิลปี, วราวุธ เปี่ยมมงคล,

Mixed Down At : บัตเตอร์ฟลาย สตูดิโอ

Mixed Down By : โยธิน ชีรานนท์

Releas On : พ.ค. 2535

Company : แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์

Sales By : Mga

Price : 85

Sponsor : Fuji

พอดี พอดี : เนื้อร้อง จักราวุธ แสวงผล ทำนอง/เรียบเรียง ไพบูลย์ อัชรากุล

ฟ้า ดาว ฉัน เธอ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

ไกล : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง คณิต พฤกษ์พระกานต์

ไปให้ถึงดวงดาว : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

น้ำ : เนื้อร้อง อรรณพ จันสุตะ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

นี่คือ…ศิลปิน : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ทิ้งฝัน : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

ไอ้ตัวร้าย : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง เพชร มาร์

เธอไม่มีใจ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง เพชร มาร์

วันนี้ ตรงนี้ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง คณิต พฤกษ์พระกานต์

Project Album

Artists : สุรสีห์ อิทธิกุล

Album : Project Album

Executive Producer :

Producer : สุรสีห์ อิทธิกุล, พงษ์ศักดิ์ ภูวีรานนท์

Co – Producer :

Record At : บัตเตอร์ฟลาย สตูดิโอ (ชั้น3)

Sound Engineers : วราวุธ เปี่ยมมงคล, คเณศร์ สินธุนาวา, ประทีป เจตนากูล

Mixed Down At : บัตเตอร์ฟลาย สตูดิโอ (ชั้น4ป

Mixed Down By : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Releas On : 15 ก.พ.2543

Company : แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์

Sales By : Mga

Price : 290 ปกซีดี

Sponsor : เบอร๊ดี้

เรื่องธรรมดา : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

ยอมจำนน : เนื้อร้อง บางนา ท่าเรือ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

เปลวไฟในห่าฝน : เนื้อร้อง ธีระชัย แหล่งสนาม ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

สายน้ำ : เนื้อร้อง สุรักษ์ สุขเสวี ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

สวรรค์ : เนื้อร้อง อรรณพ จันสุตะ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

ไม่เคยเปลี่ยน : เนื้อร้อง อรรณพ จันสุตะ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

เหม่อ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

คุ้มกันไหม : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

สูงสุดฟ้า : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

ตน : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง สุรสีห์ อิทธิกุล

Avatar

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.