หลุน

ชื่อ : สุรินทร์ ไพรัชเวทย์ (หลุน)

ตำแหน่ง : ร้องนำ

เกิด : 17 กันยายน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Note : “แก้ไข ไม่แก้ตัว”

 

ชาย

ชื่อ : ศราวุธ นนทรีย์ (ชาย)

ตำแหน่ง : กีตาร์

เกิด : 30 มกราคม

การศึกษา : สถาบันราชภัฎพระนคร

Note : “ความผิดพลาดเป็น บทเรียนที่ดีของชีวิต

 

ชื่อ : เทอดไทย ทองนาค (เก่ง)

ตำแหน่ง : เบส

เกิด : 20 กรกฏาคม

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Note : “อย่าท้อ ก่อนที่จะทำ

 

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.