Site icon บ้านเพลงเก่า

วงกอหญ้า

ชุด ในลิ้นชัก

สมาชิกวง กอหญ้า
ผุสดี โสรัต
พงษ์ศักดิ์ ภูววีรานนท์
ศักดิ์ชาย เล็กวงษ์เดิม

เนื้อร้อง
เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์

ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน
เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์

ในลิ้นชัก
นับแต่นี้มีแต่เธอ
หวีด หวิว หวิว
ฉันนึกถึงวันนั้น
คืนวันผ่านมา
เพื่อนรักเพื่อนซี้
แด่คนช่างฝัน
น้ำตา
สิ่งเล็กน้อย
บทเพลงในแสงเทียน
Exit mobile version