การแสดงพรีวิวครั้งแรกนั้นจัดที่ Sydmonton ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ Andrew Lloyd Webber ผู้ที่แสดงเป็นแฟนธ่อมคือ Colm Wilkinson Sarah Brightman เป็น  Kristin (ซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็น Christine) Clive Carter แสดงเป็น ราอูล

เป็นโปรดักชั่นแรกที่ใช้เนื้อร้องแบบดั้งเดิมของ Richard Stilgoe ซึ่งชื่อเพลงหลายๆ เพลงจะเปลี่ยนชื่อในตอนหลัง เช่น เพลง”What Has Time Done to Me” (“Think of Me”), และ  “Papers” (“Notes”) หน้ากากในตอนเริ่มแรกนั้นจะปิดปกคลุมหน้าทั้งหมด ซึ่งทำให้มีปัญหาในการมองเห็นของนักแสดง และทำให้เสียงไม่ชัีดเจนด้วย Maria Björnson จึงได้ออกแบบหน้ากากปิดบังครึ่งหน้า ที่กลายมาเป็นไอค่อนสำคัญของเรื่องนี้