Site icon บ้านเพลงเก่า

รวิวรรณ จินดา (อุ้ย)

รุ้งอ้วน
พี่ชายที่แสนดี
ได้หัวเราะก็พอ
คือผู้หญิง
หัวใจได้ยิน
แค่นั้นเองหรือ
วันนี้ดีจัง
ครั้งนั้น
มองวันที่ผ่านไป
ตามฝัน
สู้เขาซิ

เพราะเราเข้าใจ
อยู่ที่ใจ
บ้านแสนสุข
ชีวิตคือบทเพลง
ขอ
ไม่อยากจะสน
คงไม่เสียใจ
ถามใจตัวเอง
รักเป็นแปลกๆ
สายใจ
บ้านแสนสุข (ดนตรี)

Exit mobile version