Site icon บ้านเพลงเก่า

ภาพโฆษณาผลงานชุดสุดท้าย วงชาตรี

ภาพโฆษณาผลงานชุดสุดท้าย!
ก่อนที่วงชาตรี…จะเหลือไว้แต่เพียงตำนานและความทรงจำ

ชาตรีสลายวง “อธิษฐานรัก” ชุดสุดท้าย

ผลงานชุดสุดท้ายก่อนการสลาย วง..ชาตรี

กับบทเพลงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความเป็นอมตะ

ถึงแม้ว่าพวกเขาจะจากไป แต่ผลงานของเขา จะยังคงอยู่คู่กับคุณตราบนิรันดร์

อนุสรณ์เพลงฮิตจาก ชาตรี

รวม 14 เพลงเอกตั้งแต่ชุดแรกถึงชุดสุดท้าย

Exit mobile version