นุชนภางค์ จิตตางกูร

ชื่อ : นุชนภางค์ จิตตางกูร

ชื่อเล่น : แนน

เกิด : 15 มกราคม 2516

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ วิชาโท สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ GPA.3.12

ผลงาน : Pias Super Power

Oil Of Ulan

Ivory

Lux Super Rich

Colkate

DJ. รายการ A’ Junction ช่อง 8 Utv

รองชนะเลิศ Coke Music Awards ประเภทโฟลค์ซอง และขับร้องเดี่ยวระดับมหาวิทยาลัย

นักร้องประจำโรงเรียน ระดับประถมและมัธยมศึกษา

Model – นิตยสาร – แฟชั่นโชว์

 

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.