นมสด วงลาบานูน

Artists  :  ลาบานูน

Album  :  นมสด

Executive Producer  :  ธเนศ  วรากุลนุเคราะห์

Producer  :  ชาญวุฒิ  บุญแย้ม

Co – Producer  :  

Record  At  :  Music  Bugs Studio

Sound  Engineers  :  ชนินทร์  วรากุลนุเคราะห์

Mixed  Down At  :  Music  Bugs Studio

Mixed  Down By  :  ชนินทร์  วรากุลนุเคราะห์

Release On  :  27 สิงหาคม  2541

Company  :  Music  Bugs

Sales  By  :  Mga

Price  :  290 cd

Sponsor  :  

ยาม  เนื้อร้อง  เหนือวงศ์  ทำนอง  เมธี  อรุณ  เรียบเรียง  ชาญวุฒิ  บุญแย้ม,  ลาบานูน

หนักใจ  :  เนื้อร้อง  ขจรเดช  พรมรักษา  ทำนอง  เมธี  อรุณ  เรียบเรียง  ชาญวุฒิ  บุญแย้ม

Help Me Please  :  เนื้อร้อง  ณัฐภพ  พรหมสุนทรสกุล  ทำนอง  เมธี  อรุณ  เรียบเรียง  ลาบานูน

ไม่ใช่อย่างงั้น  No No No  :  เนื้อร้อง  ณัฐภพ  พรหมสุนทรสกุล  ทำนอง/เรียบเรียง  พูนศักดิ์  จตุระบุล

เพ้อ  :  เนื้อร้อง  ขจรเดช  พรมรักษา  ทำนอง  เมธี  อรุณ  เรียบเรียง  ธวัชชัย  คามาโช

อมยิ้ม  :  เนื้อร้อง  เมธี  อรุณ,  ขจรเดช  พรมรักษา  ทำนอง  เมธี  อรุณ  เรียบเรียง  ชาญวุฒิ  บุญแย้ม

ความรู้สึก  :  เนื้อร้อง  อนันต์  สะมัน,  ขจรเดช  พรมรักษา  ทำนอง  อนันต์  สะมัน  เรียบเรียง  สุชาติ  อรุณรัตนา

รักผมเหอะ  :  เนื้อร้อง  ณัฐภพ  พรหมสุนทรสกุล  ทำนอง  เมธี  อรุณ  เรียบเรียง  ลาบานูน

นมสด  :  —-

ผู้เขียน: เจ้าชายน้อย

หนึ่งในสมาชิกทีมเวบไซต์บ้านเพลงเก่า เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมผู้จัดทำ นายเจ มอลลี่ พี่ดา เข้ามาเป็นคนสุดท้าย และก็เป็นผู้ดูแลเว็บบ้านเพลงเก่าในปัจจุบันนี้ ความรู้เรื่องเพลงเก่าอาจจะมีไม่มาก แต่ว่าจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้นะครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.