ธรรมดา มันเป็นเรื่องธรรมดา

Artists : เพชร โอสถานุเคราะห์

Album : ธรรมดา มันเป็นเรื่องธรรมดา

Executive Producer :

Producer : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Co – Producer : เพชร โอสถานุเคราะห์

Record At :

Sound Engineers :

Mixed Down At :

Mixed Down By :

Releas On : ก.ย. 2530

Company :

Sales By : Onpa

Price : 75

Sponsor :

รักเธอแต่เธอไม่รู้ : เนื้อร้อง/ทำนอง เพชร โอสถานะเคราะห์ เรียบเรียง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

รถด่วน : เนื้อร้อง/ทำนอง เพชร โอสถานะเคราะห์ เรียบเรียง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

ธรรมดา : เนื้อร้อง/ทำนอง เพชร โอสถานะเคราะห์ เรียบเรียง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

ดิ้นกันมั้ยลุง? : เนื้อร้อง/ทำนอง เพชร โอสถานะเคราะห์ เรียบเรียง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

ลองรักไหม (แม่หน้ามน) : เนื้อร้อง/ทำนอง เพชร โอสถานะเคราะห์ เรียบเรียง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

ตื่นเถอะ : เนื้อร้อง/ทำนอง เพชร โอสถานะเคราะห์ เรียบเรียง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

ผู้หญิง ผู้หญิง ผู้หญิง : เนื้อร้อง/ทำนอง เพชร โอสถานะเคราะห์ เรียบเรียง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

คนช่างฝัน : เนื้อร้อง/ทำนอง เพชร โอสถานะเคราะห์ เรียบเรียง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

มนตรา : เนื้อร้อง/ทำนอง เพชร โอสถานะเคราะห์ เรียบเรียง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) : เนื้อร้อง/ทำนอง เพชร โอสถานะเคราะห์ เรียบเรียง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.