ดัง พันกร บุญยะจินดา

ดัง พันกรชื่อ : พันกร บุญยะจินดา

ชื่อเล่น : ดัง

เกิด : 26 มีนาคม 2522

ผลงาน : ดัง 12 ก.พ. 2542, Voice of dunk 4 พ.ย. 2542

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.