ซองแผ่นเสียงชาตรีในยุคสมัยโฟล์คซอง

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เกิดจากความรักและความระลึกถึงบทเพลงชาตรีของแฟนเพลงชาตรีผู้หนึ่ง ซึ่งได้ติดตามผลงานเพลงของพี่ๆ วงชาตรีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวง พร้อมกับได้เข้าเป็นสมาชิกแฟนคลับชาตรีตั้งแต่รุ่นแรก  รวบรวมโดยพี่ พฤฒิพล ประชุมผล

 

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.