ชื่อ : จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร

ชื่อเล่น : เอิร์น

เกิด : 17 ธันวาคม 2524

การศึกษา : เกรด 12 โรงเรียนนานาชาติ ISB (2541)

ผลงาน :

เอิร์น 18 ก.ค. 2541, เอิร์น ซีซั่น 11 พ.ย. 2542

ร้องเพลงประกอบละคร หวานใจ

ร้องเพลงประกอบละคร ไฟลวง

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.