กัลปาวสาน

Artists : สุรสีห์ อิทธิกุล

Album : กัลปาวสาน

Executive Producer : สุรสีห์ อิทธิกุล, กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Producer : สุรสีห์ อิทธิกุล, กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Co – Producer :

Record At : ศรีสยาม สตูดิโอ (มี.ค. 1984 – เม.ย. 1985)

Sound Engineers : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Mixed Down At : ศรีสยาม สตูดิโอ

Mixed Down By : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา, Timothy Wilson

Releas On : 1985

Company :

Sales By : Rota

Price : 70

 

เพลงในอัลบั้ม กัลปาวสาน

ใกล้กับไกล : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

จงจำไว้ทุกถ้อยคำ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อัสนี โชติกุล

ตัวเราของใคร : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

พระอาทิตย์เที่ยงวัน : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

คนไหนเก่ง คนนั้นดัง : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

ลืมนะลืม : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

กัลปาวสาน : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

เอมวลี : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

จากแสงแดด ถึงสายลม : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง ดนู ฮันตระกูล

ผู้หญิง ผู้หญิง ผู้หญิง : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

คำนึงชีวิต : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

ครวญ : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง สุรสีห์ อิทธิกุล

วันหนึ่งวันนั้น : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง ดนู ฮันตระกุล

เวลา : เนื้อร้อง เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ ทำนอง อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

 

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.