กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์

ชื่อ : กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์

ชื่อเล่น : พิน

เกิด : 24 มีนาคม

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางค์ศาสตร์สากล

ผลงาน :

ประถม นักกีฬาว่ายน้ำได้เหรียญทอง

ร่วมรายการ “ผึ้งน้อย” เป็นพิธีกรช่วงกวีน้อย และถ่ายมิวสิกฯ ของ “ผึ้งน้อย” คือ เพลงบ้านแสนสุข

ตำแหน่งกลองแต๊ก วงโยธวาธิตของโรงเรียน

ครูสอนเปียโน

ชนะเลิศการประกวด Thailand coke music award 1995 ประเภทขับร้อง

ชนะเลิศโครงการ Nat,s singing contest

ร้องเพลงประสานเสียงหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คอรัสในอัลบั้ม การกุศล หารายได้ถวายสมเด็จพระเทพฯ

เป็นนักร้องในวันประกวดเพลงพระราชนิพนธ์ “สายฝน” ในรายการ The royal music ทางช่อง 5

รางวัลเยาวชนดีเด่นสาขา ศิลปและวัฒนธรรม ประจำปี 2539 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

คอรัสให้กับศิลปินในสังกัด อาร์.เอส.ฯ หลายท่าน

ร้องเพลงประกอบละคร บ้านไร่เรือนรัก, กามเทพผิดคิว

ร้องเพลงประกอบโฆษณาหลายชิ้น

อัลบั้ม กรพินธุ์ 18 พ.ค. 2542

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.