Site icon บ้านเพลงเก่า

กดปุ่ม

Artists : ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

Album : กดปุ่ม

Executive Producer :

Producer : ธเนศ วรากุลนุเคราะห์, อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

Co – Producer :

Record At : ห้องอัด บัตเตอร์ฟลาย (ก.พ., ส.ค. – พ.ย. 2532)

Sound Engineers : ต่อพงศ์ ศิลปี, ตี๋น้อย, วุธ

Mixed Down At : ห้องอัด บัตเตอร์ฟลาย

Mixed Down By : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

Releas On : 2532

Company : แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

Sales By : Mga

Price : 80

Sponsor : Biosafety

ศิลปินเดี่ยว : ชาตรี/ประชา/ธเนศ

ทำใจลำบาก : ชาตรี/โอภาส/ธเนศ

กดปุ่ม : โสฬส/ธเนศ

ยอม : ชาย/อรรณพ/ธเนศ

เรือ : จาตุรนต์/ธเนศ

เขตปลอดมนุษย์ : ชาย/นิติพงษ์/ธเนศ

หายหมดจด : อภิไชย/อรรณพ/ธเนศ

ไม่เจอ ไม่จำ : โสฬส/โอภาส/ธเนศ

นาฬิกาโสฬส/เขตต์อรัญ/ธเนศ

แดนศิวิไลซ์ 2 : กฤษณ์/อรรณพ/ธเนศ

Exit mobile version