ข่าวคอนเสิร์ต
  • No Events
อ้อม สุนิสา - มนัสจัง ม.ค.38
แหม่ม พัชริดา - ผู้หญิงมีฝัน
TOUCH STORY
December 2018
MTWTFSS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« Nov   Jan »

ภูสมิง หน่อสวรรค์

เนื้อเพลง โลกและสันติภาพ

โลกและสันติภาพ

เพื่อนที่แสนดี

Artist: ภูสมิง หน่อสวรรค์

*หยุดเสียทีเลิกกันทีได้ไหม
หยุดคว้าไขว่ตามพอใจของตน
หนทางแจ่มใสเมื่อคนหยุดใจของตน
โลกคลายหมองหม่นตลอดไป

หยุดสร้างเวรฆ่าเข่นกันได้ไหม
ตายอีกเท่าไหร่ถึงพอใจกันเล่า
เลิกการเข่นฆ่าแล้วหันหน้ารวมของเรา
ไฟแห่งความเศร้าจะดับไป

**มาร่วมสร้างพลังด้วยความมั่นใจ
มาร่วมรวมดวงใจไม่แยกเผ่าพันธุ์
มารวมเป็นพี่น้องไม่แบ่งแยกชั้น
ร่วมกันฝ่าฟันจนถึงวันใหม่
(ซ้ำ*, **, *)

(ขอบคุณ ..คุณ Kanya.. สำหรับเนื้อเพลงครับ)

เนื้อเพลง รักนิรันดร์

รักนิรันดร์

เมื่อสายลมรักพัดผ่าน

Artist: ภูสมิง หน่อสวรรค์

*เมื่อรัก รักเธอพร่ำเพ้อถึงเธอผู้เดียว
ใฝ่ฝันทุกวันมั่นรักเดียวคือเธอเท่านั้น
จิตใจให้เธอเพื่อรักเสมอนิรันดร์

ฝากรักไว้แทนความสัมพันธ์
ว่าสักวันคงสมดังใจ

เมื่อคิดถึงเธอเฝ้าเพ้อถึงเธอผู้เดียว
ใฝ่ฝันทุกวันมอบรักเดียวให้เธอเสมอ
ฝากใจถึงเธอเพื่อรักเสมอ นิรันดร์

**ฝากรักไว้เป็นสื่อสัมพันธ์
ว่ารักเธอไม่มีวันเลือน
(ซ้ำ**, *)

(ขอบคุณ ..คุณแฟนเพลง.. สำหรับเนื้อเพลงครับ)

คอร์ดเพลง บทเรียนสอนใจ

บทเรียนสอนใจ

Artist: ภูสมิง หน่อสวรรค์

Cm Fm Ab

Intro: Cm Fm Bb7 Ab Fm G7 Cm

  Cm C7 Fm Ab Bb7
ามอยู่ในความเงียบเห งา เหมือน เรา  อยู่เพียงเ ดียวดา
  Eb Cm Fm Ab
หั วใจ พร่ำเพ รียก ถึงใค ร คน หนึ่ง
Bb7 G7 Cm
อดีตฝังตรึ ง  แนบทร วงมิคลาย
Cm C7 Fm Ab Bb7
คิดถึงวันที่เคย สุขสม เหมือน คม มีดกรีดย้ำอ ารม ณ์
  Eb Cm Fm Ab
วลา ผันเป ลี่ยน  ใจ เธอ  เป็นอื่
Bb7 G7 Cm
ให้เรากล้ำกลืน ฝืนใจเศ ร้าตรม
  Ab Bb7 Eb Cm
*ทำ ไม ต้องเป็ น ตัวเรา ที่เศ ร้า
Ab Bb7 Eb G7
ทั้งที่เรา ทุ่มเท ความ ภักดี  
  Ab Bb7 Eb Cm Fm F7 Bb7 G7
รัก ที่ม อบ  กลับต้อง ชอกช้ำฤ ดี ทำเช่น นี้ ผิดห รือไร  
Cm C7 Fm Ab Bb7
ช้ำนี่จดจำเ อาไว้ สอน ใจ  ให้เป็นบ ทเรี ยน
  Eb Cm Fm Ab
รักใ คร  ควร ชั่ง ยั้ง ใจ  ไว้ บ้าง
Bb7 G7 Cm
เพื่อเป็นหนทา ง ยามเราผิ ดหวัง

(ซ้ำ*)

เนื้อเพลง บทเรียนสอนใจ

ยามอยู่ในความเงียบเหงาเหมือนเราอยู่เพียงเดียวดาย
หัวใจพร่ำเพรียกถึงใครคนหนึ่ง
อดีตฝังตรึงแนบทรวงมิคลาย

คิดถึงวันที่เคยสุขสม เหมือนคมมีดกรีดย้ำอารมณ์
เวลาผันเปลี่ยน ใจเธอ เป็นอื่น
ให้เรากล้ำกลืนฝืนใจเศร้าตรม

ทำไมต้องเป็นตัวเราที่เศร้า ทั้งที่เราทุ่มเทความภักดี
รักที่มอบกลับต้องชอกช้ำฤดี
ทำเช่นนี้ผิดหรือไร

ช้ำนี่จดจำเอาไว้ สอนใจ ให้เป็นบทเรียน
รักใครควรชั่งยั้งใจไว้บ้าง
เพื่อเป็นหนทางยามเราผิดหวัง

(ขอบคุณ .. คุณ Kanya.. สำหรับเนื้อเพลงครับ)

เนื้อเพลง ถามหาความรัก

ถามหาความรัก

Artist: ภูสมิง หน่อสวรรค์

เดียวดายเหมือนนกไร้รัง
สิ้นหวังร้าวโรยแรงเหนื่อยอ่อน
ร่ำไห้ดั่งใจจะขาดรอนทอดถอนสะอื้นกล้ำกลืนฝืนทน

อ้างว้างดั่งหลงทางอยู่กลางทะเล
ว้าเหว่ดังโลกไร้ผู้คน
มองฟ้าซ่อนน้ำตามองหม่นอาภัพอับจนสิ้นไร้หนทาง

ความรัก ความรักอยู่ไหน
อยู่แห่งใดใครรู้บ้าง
ถามหาน้ำตาไหลหลั่ง อ้างว้างไร้คนเข้าใจ

(ขอบคุณ ..คุณฟ้าสีเทา.. สำหรับเนื้อเพลงครับ)

เนื้อเพลง ซากหัวใจที่ยับเยิน

ซากหัวใจที่ยับเยิน

Artist: ภูสมิง หน่อสวรรค์

ถึงจะอยู่แสนไกลแต่ดวงใจฉันยังคงมั่น
เพียงเธอเท่านั้นชั่วชีวี
รักที่เธอมอบไว้กลับตรอมตรมไม่สมฤดี
ความหวังที่เคยมีเห็นเพียงเลือนลาง

อย่าให้ดวงใจฉันต้องทุกข์ระทม
ต้องขื่นขมสุดจะทรมาน
อย่าให้ดวงใจนี้ต้องร้าวราน
ต้องปวดร้าวเพราะรักเธอ

ฉันคงอยู่อย่างมืดมนอย่างอับจนเหมือนคนไร้ค่า
ใจคิดถึงฉันบ้างอย่าร้างเลย
ฉันหวังว่าสักวันเธอและฉันคงได้เจอ
เพียงฉันฝันละเมอเพ้ออยู่ข้างเดียว

อย่าให้ดวงใจฉันต้องทุกข์ระทม
ต้องขื่นขม ดุจจะพังทลาย
อย่าให้ดวงใจนี้ถูกทำลาย
เหลือสิ่งสุดท้ายคือซากหัวใจที่ยับเยิน

(ขอบคุณ ..คุณแฟนเพลง.. สำหรับเนื้อเพลงครับ)