ข่าวคอนเสิร์ต
  • No Events
คีรีบูน-เพื่อน
ไอเฟล - นาโฮนาเฮ
โมเดิร์นด็อก- คาเฟ่
November 2018
MTWTFSS
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
« Oct   Dec »
A major


Powered by
TheGuitarLesson.com

กอหญ้า คีรีบูน จรัล มโนเพ็ชร จริยา สรณคมน์ จันทนีย์ อูณากูล ชัยรัตน์ เทียบเทียม ชาตรี ซูซู ดนุพล แก้วกาญจน์ ดอกไม้ป่า ดอน สอนระเบียบ ดิอิมพอสซิเบิ้ล นีโน่ เมทนี บุรณศิริ พัชรา แวงวรรณ พัณนิดา เศวตาสัย พิ้งค์แพนเตอร์ ภราดร ภัสสร บุณยเกียรติ ภูสมิง หน่อสวรรค์ รวมดาว รวิวรรณ จินดา รอยัลสไปรท์ วง xyz วงชาตรี ศุ บุญเลี้ยง สาว สาว สาว สิทธิชนยุคสุดท้าย สินใจ หงษ์ไทย สุชาติ ชวางกูร หนุ่มเสก เสกสรรค์ ชัยเจริญ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง อังศนา ช้างเศวต อัญชลี จงคดีกิจ อินโนเซ้นท์ ฮอทเปปเปอร์ เฉลียง เฌอ เบิร์ด กะ ฮาร์ท เพื่อน แกรนด์เอ็กซ์ แมคอินทอช แสงระวี อัศวรักษ์ แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ แอนเดรีย สวอเรซ โอเวชั่น

คอร์ดเพลง บทเรียนสอนใจ

บทเรียนสอนใจ

Artist: ภูสมิง หน่อสวรรค์

Cm Fm Ab

Intro: Cm Fm Bb7 Ab Fm G7 Cm

  Cm C7 Fm Ab Bb7
ามอยู่ในความเงียบเห งา เหมือน เรา  อยู่เพียงเ ดียวดา
  Eb Cm Fm Ab
หั วใจ พร่ำเพ รียก ถึงใค ร คน หนึ่ง
Bb7 G7 Cm
อดีตฝังตรึ ง  แนบทร วงมิคลาย
Cm C7 Fm Ab Bb7
คิดถึงวันที่เคย สุขสม เหมือน คม มีดกรีดย้ำอ ารม ณ์
  Eb Cm Fm Ab
วลา ผันเป ลี่ยน  ใจ เธอ  เป็นอื่
Bb7 G7 Cm
ให้เรากล้ำกลืน ฝืนใจเศ ร้าตรม
  Ab Bb7 Eb Cm
*ทำ ไม ต้องเป็ น ตัวเรา ที่เศ ร้า
Ab Bb7 Eb G7
ทั้งที่เรา ทุ่มเท ความ ภักดี  
  Ab Bb7 Eb Cm Fm F7 Bb7 G7
รัก ที่ม อบ  กลับต้อง ชอกช้ำฤ ดี ทำเช่น นี้ ผิดห รือไร  
Cm C7 Fm Ab Bb7
ช้ำนี่จดจำเ อาไว้ สอน ใจ  ให้เป็นบ ทเรี ยน
  Eb Cm Fm Ab
รักใ คร  ควร ชั่ง ยั้ง ใจ  ไว้ บ้าง
Bb7 G7 Cm
เพื่อเป็นหนทา ง ยามเราผิ ดหวัง

(ซ้ำ*)

เนื้อเพลง บทเรียนสอนใจ

ยามอยู่ในความเงียบเหงาเหมือนเราอยู่เพียงเดียวดาย
หัวใจพร่ำเพรียกถึงใครคนหนึ่ง
อดีตฝังตรึงแนบทรวงมิคลาย

คิดถึงวันที่เคยสุขสม เหมือนคมมีดกรีดย้ำอารมณ์
เวลาผันเปลี่ยน ใจเธอ เป็นอื่น
ให้เรากล้ำกลืนฝืนใจเศร้าตรม

ทำไมต้องเป็นตัวเราที่เศร้า ทั้งที่เราทุ่มเทความภักดี
รักที่มอบกลับต้องชอกช้ำฤดี
ทำเช่นนี้ผิดหรือไร

ช้ำนี่จดจำเอาไว้ สอนใจ ให้เป็นบทเรียน
รักใครควรชั่งยั้งใจไว้บ้าง
เพื่อเป็นหนทางยามเราผิดหวัง

(ขอบคุณ .. คุณ Kanya.. สำหรับเนื้อเพลงครับ)

Facebook Comments

Leave a Reply